Soojustamine ja renoveerimine

Fassaadide soojustamise- ja renoveerimise pakett on välja töötatud Eesti Maalrite Liidu poolt spetsiaalselt korteriühistute jaoks, et aidata langetada kaalutletud otsuseid ning pakkuda parimaid lahendusi maja
soojustamiseks.

Soojustamine ja renoveerimine

Fassaadide lisasoojustamine on KÜ-de jaoks suur investeering, mille planeerimine ja teostamine tuleb väga hoolikalt läbi mõelda, et tehtav investeering tasuks ennast ära. Seepärast oleme püüdnud koondada ühte väljaandesse kõik fassaadide soojustamisele eelnevad ja sellega kaasnevad tegevused etappide kaupa.

 

Kui fassaadi soojustamist planeeritakse halvasti või kui selle teostamisel tehakse vigu, võib investeering muutuda koormavaks kuluallikaks, kuna üldjuhul maksab valesti teostatud fassaadi renoveerimine rohkem (koos lisakuludega) kui algusest peale korrektselt teostatud töö.

 

pdf Fassaadide terviktekst (.pdf 3,2Mb).

 

Pakett on välja töötatud spetsialistide poolt, kes kuuluvad EEVL-i. Kasutatud on ka erinevate materjalitootjate teadmisi ning Saksa soojusisolatsiooni liitsüsteemide tootjate liidu teabematerjale. Antud brošüüris olevaid näidismaterjale on võimalus kasutada tööde planeerimisel ja tellimisel.


Näidistena on ära toodud:

  • Pakkumiskutse
  • Hinnapakkumine
  • Töövõtuleping

Materjali on võimalik saada ka trükituna paberkujul, tellimissoovist saab teada anda e-posti teel