Koolitused / Võistlused

Ehitusviimistleja täienduskoolituse vajaduse tingivad pidevalt uuenevad materjalid ja tehnoloogia.

Täienduskoolitust korraldatakse kõige enam ettevõttesiseselt, ent seda pakuvad ka erakoolitajad, koolid, partnerid ja tarnijad.